VERGUNNINGINGEN

Cruciaal bij een uitzonderlijk transport is de vergunningsaanvraag. Alles valt en staat bij het zo secuur, waarheidsgetrouw en nauwgezet mogelijk invullen van dit formulier. Want op basis hiervan stippelt het team van Pauls Convoy Service heel het verdere traject uit. Van het contact met de desbetreffende overheid en de reiswegverkenning, het bepalen van de signalisaties, het inplannen van parkeerverboden, de voorziening van rijplaten, het vastleggen van de mogelijke politiebegeleiding tot het erg gedetailleerd uiteenzetten van de gehele begeleiding van vertrek tot aankomst.

Het is zeer belangrijk dat de opdrachtgever met de ondertekening van de aanvraag verzekert dat de gegevens vermeld in de aanvraag volledig correct zijn, zowel wat betreft de voertuigen als de lading. Wijzigt er iets aan de voertuigen of de lading en Pauls Convoy Service is daarvan niet op de hoogte dan kunnen wij onder geen beding aansprakelijk zijn voor foutief afgeleverde vergunningen.

Zijn bepaalde domeinen van de vergunningsaanvraag niet duidelijk? U ondervindt moeilijkheden om alles goed ingevuld te krijgen? Wij helpen u graag verder. Bel of mail ons!

Volgende velden zijn optioneel en voornamelijk van toepassing bij incidentele transporten.
Indien u een ‘algemene’ vergunning aanvraagt kunt u deze velden blanco laten.

Eigenschappen lading

Totale combinatie

0 + 3 = ?